onsdag 21. januar 2015

Skisse for prosjektoppgave

22. mars skal vi levere en prosjektoppgave som teller 50% av karakteren på studiet. I oppgaven skal vi ta utgangspunkt i utfordringene vi nevnte i presentasjonen vi postet tidligere i høst og koble dette til potensialet som ligger i digitale verktøy, nærmere bestemt wikiteknologien.

Jeg skal ta utgangspunkt i egen situasjon og rammer for skolebiblioteket jeg jobber ved og lage en problemstilling der jeg tar fatt i et område hvor wikiteknologien kan bidra i arbeidet. Jeg vil knytte det spesielt til:
  • wiki som arena for samarbeid med lærere og fagseksjoner innen prosjekter biblioteket er involvert i
  • wiki som presentasjons- og utviklingsarena for kurs og opplæring med videoer og steg-for-steg-instruksjoner 
  • wiki som ressurssamlinger
  • wiki i formidlingsarbeid

Som en del av oppgaven skal jeg utvikle en wiki til bruk for elever på skolen. Mer konkret skal wikien først og fremst ta for seg informasjonskompetanse med temaer som kildekritikk, kildebruk og søk på nett ved bruk av Google og databaser som elevene har tilgang til. Dette finnes det flere wikier og nettsider som tar for seg, det som skal gjøre min wiki til et godt verktøy for elevene ved skolen min er at jeg skal lage egne sider i wikien for prosjekter elevene ved skolen jobber med gjennom året. Her skal elevene finne relevant informasjon og gode eksempler rettet direkte mot sitt prosjekt. Den generelle biten om informasjonskompetanse kan jeg lenke til derfra. Etter fem år som skolebibliotekar har jeg sett viktigheten av alltid å knytte den type informasjon mot konkrete prosjekter. Å undervise i informasjonskompetanse på måfå uten en bestemt faglig tilknytning er helt ubrukelig for elevene.

Jeg vil utfordre den lukkede teknologien i learning management systems (LMS), spesielt It's learning i mitt tilfelle, ved å bruke en åpnere wiki-teknologi, slik den Wikispaces tilbyr. Jeg vil se litt på utfordringer med deling og samarbeid i LMS kontra en mer åpen wiki.

Eksempler på prosjekter biblioteket er/vil bli invilvert i er:
  • Fordypningsemnet i norsk
  • Reflekterende ungdom (debattprosjekt i samfunnsfag)
  • Naturfagsprosjekt med kildekritikk
  • Formgivningsprosjekt med kildekritikk
  • Idrettsprosjekt med kildebruk

I første omgang vil jeg fokusere på debattprosjektet, for det begynner vi med nå i februar. Utover vil jeg bygge ut med fordypningsemnet i norsk. Jeg har diskutert dette med lærere ved skolen, og de er veldig entusiastiske over at jeg skal lage en slik wiki. På sikt vil jeg invitere lærere til å skrive også.