torsdag 5. mars 2015

Kapittel 2: Digital oppvekst

For å vurdere digital kompetanse må vi forstå hvordn barn og unge bruker medier på skolen og i fritiden. Fritidsbruken er mer avansert og variert enn bruken på skolen, viser flere undersøkelser. 

2.1 Historisk og kulturell forankring

Ersdal redegjør for utviklingen av barndommen og ungdomstiden som har vokst ut fra visse sosiale og kulturelle utviklingstrekk. Mediene har utvilet seg i takt med disse.

2.5 Det lærende samfunnet

Ersdal mener samfunnet vårt i dag er et lærende samfunn, blant annet på grunn av oppmerksomheten som rettes mot livslang læring.

Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar